DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Liberalistene

Partibakgrunn
StiftaValdeltakingStortingsrepresentasjon
2014 2015-2017 Aldri

Historie

Liberalistene vart skipa i 2014. Partiet er basert på ein konsekvent liberalisme, grunna i opplysningstradisjonen og vestleg sekulær kulturarv, og fremjar mindre statleg styring og større personleg fridom. Partiet vart i 2016 godkjent for å stille til stortingsval i alle fylka for første gang. Ungdomspartiet Liberalistisk ungdom vart i utgangspunktet skipa som eit ungdomsparti for Det Liberale Folkeparti, men endra i 2014 moderparti til Liberalistene.

Sentrale organisatoriske hendingar
ÅrHending
2014 Partiet vert skipa.
2016 Partiet vert registrert som landsdekkande og kan stille til val i alle landets fylke.