DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Statsrådsarkivet

Tidsperiode: 1814-d.d.

Oversikter og tabeller (inaktiv)

Informasjon om midlertidig stenging

Redusert funksjonalitet i en overgangsperiode.

På websidene for Data om det politiske system er søkefunksjonene og de interaktive tabellene midlertidig fjernet. Etter hvert vil de komme tilbake i ny og bedre utgave. Selve datamaterialet er like omfattende som før. Merk at Forvaltningsdatabasen ikke er berørt av endringene.

Ta kontakt for mer hjelp og info.

 
 • Ministerier og regjeringer
 • Ad hoc-regjeringer
 • Svensk-norske utenriksministre (1814-1905)
 • Statsråder departementsvis
 • Regjeringenes varighet
 • Regjeringenes kjønnsfordeling
 • Statsrådenes gjennomsnittsalder regjeringsvis
 • Eldste og yngste statsråder
 • Ansiennitetsfordelinger
 • Regjeringenes parlamentariske grunnlag
 • Finn person

Sammendrag

Statsrådsarkivet omfatter data om de ulike ministeriene, regjeringene og statsrådene som har styrt Norge siden 1814. Man kan tilnærme seg informasjon om statsrådene enten ved å benytte ministerium, regjering eller departement som overordnet struktur. I sum omfatter derfor dataene informasjon på tre nivå:

Merk at statsrådene som virket frem til 1945 er tilknyttet politikerarkivene i PolSys, der perioden 1905-1945 innehar den mest omfattende informasjonen, mens statsrådene som har virket etter 1945 er lenket opp mot Stortingets nettbaserte biografitjeneste. Sistnevnte blir fortløpende oppdatert.

Søkefunksjonen

Er man interessert i opplysninger om en spesifikk statsråd vil det enkleste være å søke etter vedkommende direkte under 'Finn person'. Her er det også tilrettelagt en navneindeks som inneholder alle personene som finnes i politikerarkivene i PolSys. Her er med andre ord også statssekretærer og stortingsrepresentanter inkludert. I denne forbindelse har vi laget en enkel tabell som systematisk indikerer hvorvidt personene som er indeksert har vært statsråd og/eller statssekretær og/eller stortingsrepresentant (eller suppleant).

Om Statsrådsarkivet

Kilder

Statsrådsarkivet var gjenstad for oppdaterng og utbedring i 2007. I den forbindelse ble i all hovedsak følgende kilder benyttet:

Om medlemmene i de enkelte ministerier og regjeringer:

Biografisk informasjon:

For øvrig har særlig den norske regjerings nettsider, men også Stortingets nettsider og internett generelt, vært verdifulle kilder. Det er også benyttet eldre utgaver av både norske, svenske og danske biografiske leksika hva gjelder opplysninger om personlige data (fødselsdatoer, dødsdatoer) for enkelte av statsrådene på 1800-tallet.

Den kontinuerlige oppdateringen av sittende statsråder baseres på pressemeldinger fra Statsministerens kontor.