DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Party documents - sentences (Setning)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Setningsinndeling av partidokumenter (Setning)

Enheten i denne tabellen er partidokumentenes avsnitt.

Det viktigste feltet er Setning_Tekst som inneholder selve teksten. De fleste av de resterende feltene omhandler plassering av teksten i orginaldokumentet.

Dokumentnummer (DokNr)

Avsnittsnummer (AvsnittNr)

Unikt avsnittsnummer i dokumentet (DokNr).

Setningsnummer (SetningNr)

Unikt setningssnummer i dokumentet (DokNr).

Setning i tekstform (Setning_tekst)

Selve setningen som tekst.

Ordnummer for første ord i setning (Ordteller_fra)

Alle ordene er fortløpende nummerert i tabellen Ordliste_alle_tegn med hjelp av feltet Ordteller. Dette nummeret er brukt her for å angi nummeret på startord i setningen.

Ordnummer for siste ord i setning (Ordteller_til)

Alle ordene er fortløpende nummerert i tabellen Ordliste_alle_teikn ved hjelp av feltet Ordteller. Dette nummeret er brukt her for å angi nummeret på siste ordet i setningen.

Karakterposisjon for første karakter i setning (Posisjon_fra)

Karakterposisjon for siste karakter i setning (Posisjon_til)