DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Documentation of opinion polls by TNS Gallup, Opinion and Sentio (Partibarometer_Dokumentasjon)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Dokumentasjon av meningsmålinger innsamlet av TNS Gallup, Opinion og Sentio (Partibarometer_Dokumentasjon)

Tabellen gir informasjon om hver enkelt meningsmåling som er registrert i partibarometer-basen, med bl.a. innsamlingstidspunkt, antall spurte, link til byrå, link til oppdragsgivere og deres artikler i tilknytning til målingene.

Unikt nummer for hver meningsmåling (Nr)

Innsamlingsmåned (Maaned)

Innsamlingsår (Aar)

Startdato for innsamling (Dato_innsamling_start)

Sluttdato for innsamling (Dato_innsamling_slutt)

Dato for offentliggjøring (Dato_offentliggjort)

Byrå/institutt ansvarlig for innsamling (Byraa_Institutt)

Link til artikkel/resultat hos byrå/institutt ansvarlig for innsamling (Byraa_Institutt_Link)

Avis/tv-kanal som bestillte målingen (Avis1)

Link til artikkel hos avis/tv-kanal som bestilte målingen (Avis1_Link)

Avis/tv-kanal som bestillte målingen (Avis2)

Link til artikkel hos avis/tv-kanal som bestilte målingen (Avis2_Link)

Avis/tv-kanal som bestillte målingen (Avis3)

Link til artikkel hos avis/tv-kanal som bestilte målingen (Avis3_Link)

Antall spurte i målingen (Antall_spurte)

Andel av spurte med partipreferanse (Prosent_med_partipreferanse)