DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Party lists at the county municipal level (Parti_Fylke_Lister)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Fylkesvis oversikt over partilister (Parti_Fylke_Lister)

Tabellen viser hvilke parti som har stilt liste i hvert enkelt fylke.

Datakvaliteten er svært god.

Partikoder (partikode)

Parti som har stilt liste ved det aktuelle valg i det aktuelle fylket.

Fylkeskoder (fylkeskode)

Fylket hvor partiet stilte listen

Valgår (valgaar)

Ved hvilket valg partiet stilte liste i fylket

Stortings- eller fylkesting- og kommunestyrevalg (valgtype)

1=stortingsvalg, 2=fylkesting- og kommunestyrevalg