DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Word index (all characters) (Ordliste_alle_teikn)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Ordliste med alle karaktertegn (Ordliste_alle_teikn)

Ord i partidokumentene er indeksert, det vil si at feltet Ord og Soekeord inneholder alle partidokumentenes ord.

Forskjellen på denne tabellen og Ordliste er at denne er mer hensiktsmessig ved ordsøk på Partiveven.

Ord i tekstform (Ord)

I dette feltet er hvert enkelt ord i partidokumentene lagret. Et ord i dette feltet består av alle karakterer.

For eksempel vil ordet/sekvensen "Nato-medlemskap" i et partidokument bli lagret i dette feltet som en post: "Nato-medlemskap".

Søkeord (Soekeord)

I dette feltet er hvert enkelt ord i partidokumentene lagret. Et ord i dette feltet består av karakterene A-Å, a-å og 0-9; alle andre karaktertegn er fjernet før lagring.

For eksempel vil ordet/sekvensen "Nato-medlemskap" i et partidokument bli lagret i dette feltet som en post: "Natomedlemskap".

Feltet blir brukt i kombinasjon med feltet Ord ved ordsøk på Partiveven.

Dokumentnummer (DokNr)

Fortløpende ordteller innenfor dokument (DokNr) (Ordteller)

Karakterposisjon i tekstdokument - fra (Fra)

Karakterposisjon i orginalt tekstdokument (*.txt).

Karakterposisjon i tekstdokument - til (Til)

Karakterposisjon i orginalt tekstdokument (*.txt).

Frase (Frase)

Dette feltet inneholder feltet Ord pluss de fire forregående ord; altså en frase på fem ord.

Hensikten med feltet er forenkle uttak av fraser fra partidokumenter.

Setningsnummer (SetningNr)

Setningsnummeret refererer til det setningsnummeret i Setning-tabellen.

Avsnittsnummer (AvsnittNr)

Dette feltet refererer til avsnittnummeret i Avsnitt-tabellen.