DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Word index (Ordliste)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Ordliste (Ordliste)

Ord i partidokumentene er indeksert ved at feltet Ord inneholder alle partidokumentenes ord.

Forskjellen på denne tabellen og Ordliste_alle_teikn er at den sistnevnte er mer hensiktsmessig med tanke på ordsøk i Partiveven.

Ord i tekstform (Ord)

I dette feltet er hvert enkelt ord i partidokumentene lagret. Et ord i dette feltet består av karakterene A-Å, a-å og 0-9; alle andre karaktertegn er erstattet med blank (" ") før lagring.

For eksempel vil ordet/sekvensen "Nato-medlemskap" i et partidokument bli lagret i dette feltet som to poster: "Nato" og "medlemskap".

Dokumentnummer (DokNr)

Fortløpende ordteller innenfor dokument (DokNr) (Ordteller)

Karakterposisjon i tekstdokument - fra (Fra)

Karakterposisjon i orginalt tekstdokument (*.txt).

Karakterposisjon i tekstdokument - til (Til)

Karakterposisjon i orginalt tekstdokument (*.txt).

Frase (Frase)

Dette feltet inneholder feltet Ord pluss de fire forregående ord; altså en frase på fem ord.

Hensikten med feltet er forenkle uttak av fraser fra partidokumenter.

Setningsnummer (SetningNr)

Setningsnummeret refererer til det setningsnummeret i Setning-tabellen.

Avsnittsnummer (AvsnittNr)

Dette feltet refererer til avsnittnummerer i Avsnitt-tabellen.