DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Party documents - paragraphs (Avsnitt)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Avsnittinndeling av partidokumenter (Avsnitt)

Enheten i denne tabellen er partidokumentenes avsnitt.

De viktigste feltene er Avsnitt_Tekst, med selve teksten, og Avsnittype, der den avmerkete teksten er kodet i henhold til en overordnet tekststruktur (for partidokumenter). Kodingen av den overordnetet tekststrukturen (avsnittene) skjer ved hjelp at et program (DokBrekk) som er utviklet ved NSD.

Dokumentnummer (DokNr)

Avsnittnummer (AvsnittNr)

Unikt avsnittsnummer i dokumentet (DokNr).

Avsnittekst (Avsnitt_tekst)

Avsnittet i tekstform.

Ordnummer for første ord i avsnittet (Ordteller_fra)

Alle ordene er fortløpende nummerert i tabellen Ordliste_alle_teikn med hjelp av feltet Ordteller. Dette nummeret er brukt her for å angi nummeret på startord innenfor avsnittet.

Ordnummer for siste ord i avsnittet (Ordteller_til)

Alle ordene er fortløpende nummerert i tabellen Ordliste_alle_teikn med hjelp av feltet Ordteller. Dette nummeret er brukt her for å angi nummeret på siste ordet i avsnittet.

Setningsnummer for første setning i avsnittet (Setningsteller_fra)

Alle setninger er fortløpende nummerert i tabellen Setning med hjelp av feltet SetningNr. Dette nummeret er brukt her for å angi nummeret på startsetning i avsnittet.

Setningsnummer for siste setning i avsnittet (Setningsteller_til)

Alle setninger er fortløpende nummerert i tabellen Setning med hjelp av feltet SetningNr. Dette nummeret er brukt her for å angi nummeret på siste setning i avsnittet.

Karakterposisjon for første karakter i avsnitt (Posisjon_fra)

Karakterposisjon for siste karakter i avsnitt (Posisjon_til)

Klassifisering av overordnet tekststruktur (Avsnittype)

Enheten i denne tabellen er avsnitt. I feltet Avsnitt_Tekst finner vi selve teksten og i dette feltet er avsnittene kodet i henhold til en overordnet tekststruktur.

Dette feltet kombinert med feltet Avsnitt_Tekst blir blant annet brukt til å formatere og lage de html-dokumentene som blir brukt på Partiveven.

Hierarkisk kapittelnummer (Kapittel)

Kapittelnummeret avsnittet tilhører.

Se feltetKapittel i tabellen Kapitler.