DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Organisasjonsarkivet

I 1964 ble det for første gang gjennomført en systematisk innsamling av data om norske organisasjoner. Ved hjelp av spørreskjema samlet man inn informasjon om alle landsomfattende organisasjoner.  Jorolv Moren, som på den tiden var tilknyttet Chr.Michelsen Institutt var ansvarlig for arbeidet, og han stod også ansvarlig for en oppdatering av materialet i 1967. Arbeidet ble konsentrert om frivillige, landsomfattende organisasjoner. Medlemskap i en organisasjon skulle derfor ikke være geografisk avgrenset, men man finner selvsagt organisasjoner med klare geografiske tyngdepunkt, som f.eks. Fiskernes salslag. Interesseorganisasjoner er tatt med i arkivet, mens organisasjoner som er opprettet av det offenlige ved lovføresegn som hovedregel er holdt utenfor. Det var også i utgangspunktet lagt opp til at bare "non-profit" organisasjoner skulle tas med.

I 1964 ble det samlet informasjon om 1159 organisasjoner, materialet ble publisert i "Oppslagsboken  norske organisasjoner"  (Tanum, 1966)
  Organisasjonsarkivet 1964


I 1967 ble det samlet informasjon om 1146 organisasjoner. Dette materialet ble samlet etter et opplegg tilnærmet identisk med opplegget for 1964.
 Organisasjonsarkivet 1967

I 1971-72 ble innsamlingsarbeidet gjennomført ved Institutt for samfunnsforskning av Jorolv Moren, Abraham Hallenstvedt, Tarald O Brautaset og Tor-Inge Dovland. Det ble samlet informasjon om 949 organisasjoner. På grunn av forlkeavstemningen om norsk medlemskap i EF og den politiske debatten om Norges tilknytning til Europa, ble den førte runden med datainnsamling supplert med en innsamlingsrunde fokusert på organisasjonenes holdning til EF, og deres behandling av spørsmålet. Dette førte til en utvidelse også av antallet organisasjoner i materialet, til 1094 organisasjoner. Materialet ble delvis publisert i Moren, Hallenstvedt, Brautaset, Dovland "Norske organisasjoner", 2. utgave (Tanum, 1972). Se også Hallenstvedt/Moren: "Det organiserte samfunn", i Ramsøy/Vaa (red.) "Det norske samfunn", Gyldendal 1975.

Med utgangspunkt i dette materialet ble det også skrevet flere hovedoppgaver ved Institutt for statsvitenskap, UiO:

   Organisasjonsarkivet 1972


I 1976 ble datainnsamlingen styrt av Jorolv Moren, Abraham Hallenstvedt og Tom Christensen ved Institutt for samfunnsforskning/Institutt for statsvitenskap, UiO. Materialet ble publisert i oppslagsverket "Norske organisasjoner", 3.reviderte og ajourførte utgave, Tanum-Nordli, 1976
  Organisasjonsarkivet 1976


I 1982 ble arbeidet ledet av Abraham Hallenstvedt, nå ved Institutt for fiskerifag, UiTø. Materialet er publisert i oppslagsverket Hallenstvedt, Trollvik, Kjærstad, Thoresen: "Norske organisasjoner", 4. reviderte og ajourførte utgave, Tanum-Nordli, 1983
 Organisasjonsarkivet 1983
 

  Organisasjonsarkivet 1992
 

  Organisasjonsarkivet 2005