DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Norwegian party programmes 1993 - coded by topics (Manifesto_norge_1993)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Emnekoding av norske partiprogram - 1993 (Manifesto_norge_1993)

Hver setning i partiprogrammene er plassert under et predefinert emne. Denne tabellen inneholder prosentuering av disse setningene; andel i prosent hvert emne er brukt innenfor et partiprogram. Gå til datasettet Manifesto_Norge (over) for dokumentasjon av innholdet i tabellen.

Hoveddatasettet (Manifesto_Norge) er kodet innenfor det internasjonale prosjektet ( The Party Manifestos Research Project ). Dette datasettet ble i forbindelse med valget i 1993 kodet av NSD.