Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Saksopplysninger (Vot_saksopplysninger)

Tabellen inneholder informasjon om de enkelte voteringer foretatt over Stortingets elektroniske voteringsanlegg. Tabellen omfatter perioden fra sesjonen 1979/80 til og med 2007/08. De unike voteringene utgjør enhetene i datasettet.

Stortingsperiode (Periode)

Dato voteringern ble gjennomført (Dato)

Klokkeslett (Tid)

Stortingssesjon (Sesjon)

Type ting (Sal)

Dagsorden (Kart)

Saksnummer (Sak)

Voteringsnummer (Votnr)

Type innstilling det voteres over (Typsak)

Voteringstype (Vottyp)

Komite som innstillingen kommer fra (Komite)

Referanse i fulltekst (Saksreferanse)

Saksemne (tekstformat) (Saksregister)

Saksemne (kodet) (Emne)

President under votering (President)

Presidentens parti (Presidentparti)

Se dokumentasjon av Vot_personvotering for koder

Internettlenke (Lenke)

Lenke til voteringsdokumentasjon på stortinget.no