Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Voteringer i Storting og Odelsting (Vot_personvotering)

Tabellen gir informasjon om de enkelte representantene sine voteringer i Storting og Odelsting over det elektroniske voteringsanlegget. De enkelte representanters votering i hver sak er med andre ord enheter i datasettet.

Stortingsperiode (Periode)

Se dokumentasjon av Vot_saksopplysninger for koder

Sesjon (Ses)

Se dokumentasjon av Vot_saksopplysninger for koder

Type ting (Sal)

Se dokumentasjon av Vot_saksopplysninger for koder

Dagsorden (Kart)

Saksnummer (Sak)

Voteringsnummer (Votnr)

Voteringsresultat (Votering)

Setenummer (Setenr)

Personnummer (Person)

Representantens identifikasjonsnummer korresponderer med Politikerarkivet

Partikode (Parti)