Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Informasjon om stortingssetene (parti og fylke) (SeterPaaStortinget)

Tabellen inneholder informasjon om hvilke partier og fylker som besatt de ulike setene på Stortinget i perioden 1979-1997. Tabellen er særskilt nyttig for de sesjonene på 1980-tallet hvor det ikke foreligger informasjon om hvilke personer som besatt disse setene.

Merk at tabellen utelukkende inneholder informasjon om innvalgte 'seter', og følgelig ikke tar høyde for ev. partiskifter innad i periodene.

Setenummer (SeteNr)

Nummer på sete i Stortinget

Parti (Partikode)

Partiet som innehar setet

Fylke (Fylkeskode)

Fylket som innehar setet

Stortingsperiode (Periodekode)