Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Stortingsaktivitet (Pol_Storting)

Innholdet er konsentrert om opplysninger om stortingsaktivitet 1814-1986. Det finst opplysninger om alle stortingsrepresentanter og mange suppleanter siden 1814.

Datakvaliteten er ganske god. Det kan være en del feil i materialet, og det kan ha sneket seg inn noen ekstra feil da personene ble gitt et unikt personnummer. Ved bruk av materialet til statistiske kjøringer, vil imidlertid feilene i liten grad påvirke resultatene.

Identitetsnummer. (idnum)

Personnummer. (person)

Personnummer benyttet i flere av NSDs arkiver. Under korrigeringen av disse, kan det ha oppstått feil.

Kronologisk nummerering av perioder for hver representant. (V50)

For representanter som har møtt som varamann/suppleant en eller flere perioder, vil rekkene bli nummerert fortløpende fra første gangs møte. Dette betyr at denne nummereringen ikke er direkte sammenlignbar med variablene V20-V40.

Partikode for politikerarkivet. (V51)

Disse kodene er ikke de samme som blir brukt andre steder i NSD sine arkiver.

Personens partitilknytning. (Parti)

Disse kodene blir benyttet i andre av NSDs arkiv.

Tillitsverv i stortingsgruppen. (V52)

Disse opplysningene om formannskap, styremedlemskap m.v. er ikke helt fullstendige.

Tillitsverv i rikspartiet. (V53)

Kandidatens yrke. (V54)

En typologi over forskjellige yrker. Yrke ved valget skal være kodet.

Kandidatens utdannelse. (V55)

En typologi over forskjellige utdanninger. Utdanning ved valget er kodet. Dersom en person har flere utdanninger, er den høyeste valgt.

Valgsted; fogderi, byer, valgkretser. (V56)

Inndelingen bygger på følgende kilder: 1; Frank H. Aarebrot, Revidert kommuneliste og sammenslåings liste. Basisår 1968. Sosiologisk Institutt. Bergen 17.12.1968. 2; Karl Bjørnstad, Stortinget og statsrådet. De enkelte storting 1915-1945. Oslo 1949.

Valgsted; fylke. (V57)

Representant/suppleant. (V58)

Kodene 1, 2, 3 og 8 angir representanter. Å skille 6 og 9 er vanskelig, men i delen med faste bakgrunnsopplysninger er 9 regnet som representant og 6 som varamann/suppleant. For de aller siste periodene er ikke variabelen fylt ut.

Tillitsverv i stortinget. (V59)

Kodesettet identifiserer viktige stillinger i stortinget, og en kan se om personen har hatt noen av disse eller ikke.

Stortingsperiode. (V60)

Kodesettet er bare benyttet i dette datasettet.

Stortingsperiode. (Periode)

Dette kodesettet blir brukt i alle datasettene.

Avdeling på Stortinget. (V61)

Dette kodesettet gjelder dette datasettet.

Første komitemedlemskap. (V62)

Status i første komitemedlemskap. (V63)

Tidsrom for første komitemedlemskap. (V64)

Andre komitemedlemskap. (V65)

Status i andre komitemedlemskap. (V66)

Tidsrom andre komitemedlemskap. (V67)

Tredje komitemedlemskap. (V68)

Status i tredje komitemedlemskap. (V69)

Tidsrom for tredje komitemedlemskap. (V70)

Fjerde komitemedlemskap. (V71)

Status i fjerde komitemedlemskap. (V72)

Tidsrom for fjerde komitemedlemskap. (V73)

Femte komitemedlemskap. (V74)

Status i femte komitemedlemskap. (V75)

Tidsrom for femte komitemedlemskap. (V76)

Sjette komitemedlemskap. (V77)

Status i sjette komitemedlemskap. (V78)

Tidsrom for sjette komitemedlemskap. (V79)