Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Private forslag fremsatt på Stortinget (Dokument_aatte)

Materialet inneholder informasjon om private forslag i Stortinget, hvem som fremsetter dem og hvordan forslagene blir behandlet.

Unik identifkasjon (UNIKID)

Feltet inneholder en unik kode for hvert forslag.

Nummerering av de private forslagene innen hver sesjon. (DOKNR)

Nummereringen er hentet fra publikasjonen "Dokument nr. 8. Private forslag fremsatt på Stortinget" for de aktuelle sesjoner.

Kort beskrivelse av forslaget (FORSLAG)

Ingressen til forslaget tatt fra publikasjonen "Dokument nr. 8."

Dato for fremsettelse (RefSt)

Dato da forslaget ble fremsatt i Stortinget.

Sesjon (ses_ref)

Sesjonen da forslaget ble fremsatt i Stortinget.

Periodenummer (per_ref)

Stortingsperiode da forslaget ble fremsatt i Stortinget.

Innstillingens nummer til Stortinget (INNST_S_)

Innstillingens nummer til Odelstinget (INNST_O_)

Lovforslag (LOVFORSL)

Viser om forslaget ble fremsatt som lovforslag i Odelstinget, eller som plenarforslag i Stortinget.

Komite kode (KOMITE)

Variabelen viser hvilken komitè som får oversendt forslaget etter fremsettelse. Et eget kodesett for komiteene på Stortinget er benyttet.

Behandlingsalternativer (ALLEBEH)

Forskjellige behandlingsalternativer for forslag fremsatt i Stortinget (gjelder alle forslag)

Behandling av forslag som er oversendt komite (KOMSKJEB)

Behandlingsdato for forslaget i Stortinget (BehSt)

Kommentar til behandlingen (BEHKOMENT)

Avvist forslag (AVVIST)

Om forslaget ble avvist under eller etter komitebehandlingen. Dette feltet er ikke blitt registrert på en helt konsistent måte.

Navn på den første representant som signerer forslaget (rep1)

Navn på den andre representant som signerer forslaget (rep2)

Navn på den tredje representant som signerer forslaget (rep3)

Navn på den fjerde representant som signerer forslaget (rep4)

Navn på den femte representant som signerer forslaget (rep5)

Navn på den sjette representant som signerer forslaget (rep6)

Personnummer til den første personen som signerer forslaget (Person1)

Personnummeret her er det samme som er brukt under fellesarkivet under politikerarkivene. Nummeret kan brukes for å hente inn egenskaper ved representanter som har fremsatt private forslag.

Det kan være noen feil i nummereringen av representantene.

Personnummer til den andre personen som signerer forslaget (Person2)

Personnummeret her er det samme som er brukt under fellesarkivet under politikerarkivene. Nummeret kan brukes for å hente inn egenskaper ved representanter som har fremsatt private forslag.

Det kan være noen feil i nummereringen av representantene.

Personnummer til den tredje personen som signerer forslaget (Person3)

Personnummeret her er det samme som er brukt under fellesarkivet under politikerarkivene. Nummeret kan brukes for å hente inn egenskaper ved representanter som har fremsatt private forslag.

Det kan være noen feil i nummereringen av representantene.

Personnummer til den fjerde personen som signerer forslaget (Person4)

Personnummeret her er det samme som er brukt under fellesarkivet under politikerarkivene. Nummeret kan brukes for å hente inn egenskaper ved representanter som har fremsatt private forslag.

Det kan være noen feil i nummereringen av representantene.

Personnummer til den femte personen som signerer forslaget (Person5)

Personnummeret her er det samme som er brukt under fellesarkivet under politikerarkivene. Nummeret kan brukes for å hente inn egenskaper ved representanter som har fremsatt private forslag.

Det kan være noen feil i nummereringen av representantene.

Personnummer til den sjette personen som signerer forslaget (Person6)

Personnummeret her er det samme som er brukt under fellesarkivet under politikerarkivene. Nummeret kan brukes for å hente inn egenskaper ved representanter som har fremsatt private forslag.

Det kan være noen feil i nummereringen av representantene.

Viser om forslaget er fremsatt av parti (PARTIF)

Forskjellige parti står bak forslaget (DIFFPART)

Forslagstype (FORSLAGT)

Se den dokumentasjon for yterligere spesifiseringer av denne variabelen.

Kommentar (Kommentar)

Et felt med noen kommentarer til forslagene