Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Utlevering av data

NSD - Norsk senter for forskningsdata er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data.

Deler av datamaterialet er utlagt som datasett som kan bestilles via NSDs bestillingssystem. Gå for eksempel inn på Storting og deretter Arkiv med sitat om kulturpolitikk. Velg Arkiv med sitat om kulturpolitikk under Datasett. Data som ennå ikke er utlagt som datasett på denne måten, blir tilrettelagt manuelt etter søknad, gjerne som epost.

Oppgi i søknaden:

Data om det politiske system er hovedsakelig organisert ut fra hvordan informasjon best kan lagres. Det er ikke alltid samsvar mellom lagringsmåte og hvordan brukere vil ha tilrettelagt informasjon for analyseformål. NSD vil være behjelpelig med å tilrettelegge informasjon for analyseformål.

Merk at det for enkelte arkiv kan være betingelser knyttet til utlevering av data.

Send søknad til:

E-post: nsd@nsd.no

NSD - Norsk senter for forskningsdata
Harald Hårfagres gate 29
5007 BERGEN

Tlf: 55 58 21 17
Fax: 55 58 96 50