Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Vi er i ferd med å legge om våre datasystemer fra 25.5.2022. Det kan være noe ustabilitet på tilgjengeligheten til disse dataene i en kort periode etter denne datoen.

Organisasjonsarkivet

Organisasjonsarkivet 2005

Nasjonale frivillige organisasjoners medlemstall, organisasjonsstruktur, kontakt med offentlige organ m.m. Profileringsinformasjon tilrettelagt for Internett.

Organisasjonsarkivet - eldre

Nasjonale frivillige organisasjoners medlemstall, organisasjonsstruktur, kontakt med offentlige organ m.m. Datagrunnlaget er eldre spørreundersøkelser.