DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Fremskrittspartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Aina Stenersen Bydel Østensjø
2 Camilla Wilhelmsen Bydel Frogner
3 Tommy Skjervold Bydel Østensjø
4 Lars Petter Solås Bydel Nordstrand
5 Tone Larssen Bydel Østensjø
6 Johan Hertzberg Bydel Ullern
7 Arve Lønnum Bydel Vestre Aker
8 Ombir Upadhyay Bydel Stovner
9 Marianne Nordli Bydel Vestre Aker
10 Lene Linnemørken Bydel Frogner
11 Kent Andersen Bydel Østensjø
12 Christine Belgum Bydel Frogner
13 Anne-Liv Gamlem Bydel Alna
14 Glenn Halvorsen Bydel Stovner
15 Heidi Hanssen Bydel St. Hanshaugen
16 Geir Ugland Jacobsen Bydel Nordre Aker
17 Kjell Johansen Bydel Gamle Oslo
18 Jens E. Lange Bydel Grünerløkka
19 Tone Liljeroth Bydel Bjerke
20 Jan Arild Linja Bydel Stovner
21 Ole Malmsten Bydel Frogner
22 Pål Jonas Mundal Bydel St. Hanshaugen
23 Dag Myhre Bydel Ullern
24 Emil Næraa Bydel Bjerke
25 Pål Skodjevåg Bydel Alna
26 Adrian Stenberg Bydel Grorud
27 Tobias Svendsen Bydel Stovner
28 Eddie Chr. Thomas Bydel Gamle Oslo
29 Hans Otto Watne Bydel Sagene
30 Lisbet Natland Bydel Ullern