DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Høyre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Eirik Lae Solberg Bydel St. Hanshaugen
2 Saida Roshni Begum Bydel St. Hanshaugen
3 Pia Farstad von Hall Bydel Nordstrand
4 Øystein Rikheim Sundelin Bydel Nordre Aker
5 Jenny Clemet von Tetzschner Bydel St. Hanshaugen
6 Yassine Arakia Bydel Alna
7 James Stove Lorentzen Bydel Vestre Aker
8 Silje Lutro Bydel Alna
9 Ola Kvisgaard Bydel Frogner
10 Anne Haabeth Rygg Bydel Ullern
11 Nicolai Øyen Langfeldt Bydel Sagene
12 Elin Horn Galtung Bydel Ullern
13 Camilla Strandskog Bydel Nordre Aker
14 Bjørgulv Vinje Borgundvaag Bydel Bjerke
15 Kristina Furnes Bydel Gamle Oslo
16 Kaia Marie Rosseland Bydel Sagene
17 Mehmet Kaan Inan Bydel S. Nordstrand
18 Grete Horntvedt Bydel Alna
19 Alice Aarebrodt Bydel Østensjø
20 Tove Gjersrud Bydel S. Nordstrand
21 Per-Trygve Hoff Bydel Vestre Aker
22 Afshan Rafiq Bydel Stovner
23 Stian Fredrik Skalle Bydel Grünerløkka
24 Marianne Wætnes Røiseland Bydel St. Hanshaugen
25 Bård Næss Standal Bydel Frogner
26 Maria Kristine Göthner Bydel Sagene
27 Thomas Bartholdsen Bydel Grünerløkka
28 Ingeborg Tennes Bydel Gamle Oslo
29 Håkon Andreas Flydal Bydel St. Hanshaugen
30 Toril Fiskerstrand Bydel St. Hanshaugen
31 Sverre Knutsønn Seeberg Bydel Vestre Aker
32 Thea Kristine Schjerven Bydel Nordstrand
33 Hermann Kopp Bydel Frogner
34 Monika Hestad Bydel Sagene
35 Kristoffer S. Gustavsen Bydel Frogner
36 Else Marie Brodshaug Bydel Grorud
37 Hassan Nawaz Bydel Vestre Aker
38 Hilde Helland Bydel Østensjø
39 Aleksandra Witczak Haugstad Bydel Østensjø
40 Ståle Hagen Bydel S. Nordstrand
41 Aga Sadlowska Bydel Gamle Oslo
42 Vegard Rødseth Tokheim Bydel St. Hanshaugen
43 Anne Christine Kroepelien Bydel St. Hanshaugen
44 Hermann Smith-Sivertsen Bydel Ullern
45 Elisabeth I. Rye-Florentz Bydel Vestre Aker
46 Audun Foyn Bydel Østensjø
47 Beate Brovig Auke Bydel Frogner
48 Alfred Helskog Bydel Nordstrand
49 Anita Leirvik North Bydel Vestre Aker
50 Aslak Aslaksen Bydel Frogner
51 Kjersti Bagle-Tennebø Bydel Nordstrand
52 Daniel Mohammad Uzzaman Bydel Stovner
53 Anita Sundal Bydel Nordstrand
54 Oscar Christopher Husebye Bydel Vestre Aker
55 Sara Alexandra Nordvik Juriks Bydel Ullern
56 Phillip André Charles Bydel Nordstrand
57 Oda Røhme Sivertsen Bydel Ullern
58 Michael Hopstock Bydel Frogner
59 Haakon Gløersen Bydel Sagene
60 Henning Wahlberg Bydel Ullern
61 Louise-Hill Vegsund Bydel Gamle Oslo
62 Talat Mehmood Butt Bydel S. Nordstrand
63 Kenneth Baranyi Eriksen Bydel Bjerke
64 Andreas Oftedal Bydel Frogner
65 Heidi Larssen Bydel Frogner