DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Kristelig Folkeparti
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Espen Andreas Hasle Bydel Nordstrand
2 Karoline Grosås Nordbø Bydel Ullern
3 Sania Khan Bydel Grünerløkka
4 Sigmund Vefring Bydel Østensjø
5 Lilly Kristin Langnes Bydel Frogner
6 Frode Woldsund Bydel Nordstrand
7 Caroline Hol Bydel Gamle Oslo
8 Mathias Slettholm Bydel Gamle Oslo
9 Elisabeth Løland Bydel Østensjø
10 Hartvig Opsjøn Bydel Alna
11 Randi Birkeland Bydel Sagene
12 Christoffer Sahl Bydel S. Nordstrand
13 Elise Haugland Bydel Bjerke
14 Ingvild Ofte Arntsen Bydel Gamle Oslo
15 Reza Eghdami Bydel Grorud
16 Mona Enstad Bydel Ullern
17 Emil André Erstad Bydel Nordre Aker
18 Silje Farner-Calvert Bydel Østensjø
19 Rannveig Bremer Fjær Bydel Alna
20 Maria Gabrielsen Bydel Nordre Aker
21 Lars Christian Gjerlaug Bydel Nordstrand
22 Ole Andreas Gjerull Bydel Østensjø
23 Ursula Småland Goth Bydel Frogner
24 Sigrid Rege Gårdsvoll Bydel S. Nordstrand
25 Hans Petter Hammersmark Bydel Nordre Aker
26 Jan-Erik Fjukstad Hansen Bydel Alna
27 Mirjam Fjukstad Hansen Bydel Alna
28 Oddvar Hatlehol Bydel Stovner
29 Eilev Hegstad Bydel S. Nordstrand
30 Lasse Heimdal Bydel Nordstrand
31 Vegard Heldal Bydel St. Hanshaugen
32 Janet Seierstad Bydel Nordstrand
33 Hildegunn Hernes Bydel Gamle Oslo
34 Maria Sau Fong Ho Bydel Ullern
35 Øystein Sivertsen Sørvig Bydel Sagene
36 Anne-Lin Hynnekleiv Bydel Nordstrand
37 Ragnhild Aadland Høen Bydel Frogner
38 Øyvind Håbrekke Bydel S. Nordstrand
39 Steinar Kildal Bydel Stovner
40 Gunnar Kvalvaag Bydel Nordstrand
41 Oddbjørn Lyngroth Bydel Nordstrand
42 Morten Magelssen Bydel Nordre Aker
43 Gunnar Rein Olsen Bydel Nordre Aker
44 Gro Alsaker-Nøstdahl Omtvedt Bydel Nordre Aker
45 Per Kristian Sbertoli Bydel S. Nordstrand
46 Yngve Slettholm Bydel Østensjø
47 Kristofer Olai Ravn Stavseng Bydel Bjerke
48 Per Stensrud Bydel Bjerke
49 Magne Storebø Bydel Nordre Aker
50 Morten Syversen Bydel Vestre Aker
51 Hans Olav Syversen Bydel S. Nordstrand
52 Gyro Sølvsberg Bydel S. Nordstrand
53 Benedikte Tollefsen-Minos Bydel Vestre Aker
54 Vibecke Østby Bydel Vestre Aker
55 Trine Lise Aasheim Bydel Grorud
56 Mikael Hiram Abdelnoor Bydel Frogner
57 Hans Arne Akerø Bydel Alna
58 Katherine Thu Van Nguyen Chow Bydel St. Hanshaugen
59 Julie Egeberg Bydel Grünerløkka
60 Arnfinn Halderaker Bydel Alna
61 Tore Hynnekleiv Bydel Bjerke
62 Thomas Kobberdal Bydel Nordstrand
63 Bjarne Nordal Bydel Stovner
64 Kalkidan Seifo Bydel Stovner
65 Evan Wilson Bydel Sagene