DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Bjørn Revil Bydel Grünerløkka
1 Reinert Skadsem Bydel St. Hanshaugen
2 Caspin Jones Bydel Frogner
2 Cecilie Lyngby Bydel Vestre Aker
3 Danny Chaudhry Bydel Gamle Oslo
3 Kristian Ruud Bydel Alna
4 Bernt Olav Wathne Bydel Grorud
4 Elisabeth Velle Andersen Bydel Nordstrand
5 Daniel Stephanek Bydel Østensjø
5 Toril Pettersborg Bydel S. Nordstrand
6 Britt Fossum Bydel Nordstrand
6 Oddvar Østensen Bydel Gamle Oslo
7 Jan Eriksen Bydel Østensjø
7 Anita Bratli Bydel Alna
8 Elisabeth Hegstad Bydel Vestre Aker
9 Odd Nikolai Wilmann Bydel Alna
10 Kikki Christel Nyhagen Bydel Østensjø
11 Roy Grimsen Bydel Sagene
12 Maja Emilia Hammergren Bydel Østensjø
13 Vladimir Sviridov Bydel Vestre Aker
14 Camilla Tangen Bydel Ullern
15 Abubaker Ali Bydel Alna
16 Anne Lau Revil Bydel Grünerløkka
17 Stein Halvorsen Bydel Østensjø
18 Gro Katrine Eriksen Bydel Frogner
19 Jan Engebret Bråthen Bydel Østensjø
20 Oksana Chaudhry Bydel Gamle Oslo
21 Karl-Ivar Bergo Bydel Østensjø