DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Liberalistene
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Roald Ribe Bydel St. Hanshaugen
2 Arnt Rune Flekstad Bydel Nordstrand
3 Arne Aleksander Nordmo Aas Bydel Frogner
4 Kristin Spitznogle Bydel Frogner
5 Peter Magnus Hagen Bydel Gamle Oslo
6 Vegard Nøtnæs Bydel Sagene
7 Fredrik Laving Bydel Gamle Oslo
8 Pål Moen Bydel Grünerløkka
9 Bent Johan Mosfjell Bydel Grünerløkka
10 Geir Erlend Hoksnes Bydel Frogner
11 Haakon Johan Bjerke Sperre Bydel Stovner
12 Kristian Åsheim Bydel Grünerløkka
13 Victoria Sveinsson Bydel Nordre Aker
14 Bastian Winde Harbo Bydel Gamle Oslo
15 Håkon Skaarud Karlsen Bydel Vestre Aker
16 Didrik Søli Frydenlund Bydel Frogner
17 Frida Stenseth Berget Bydel Ullern
18 Benjamin Bringsås Bydel Gamle Oslo
19 Kristina Stavnes Reinertsen Bydel Frogner
20 Nikolai Sandved Bydel Nordstrand
21 Vebjørn Koksvik Bydel Grünerløkka
22 Harald Hansen Bydel Gamle Oslo
23 Tonje Brubak Bydel Frogner
24 Christian Weld Haakonseth Bydel Grünerløkka
25 Harald Vinje Bydel Nordre Aker
26 Simon Christian Osen Bydel Grünerløkka
27 Sverre Vinje Bydel Frogner
28 Christian Holdø Bydel Nordre Aker
29 Bjørnar Schjelderup Tømmerås Bydel Gamle Oslo
30 Kjell Magnus Bjørk Bydel Nordre Aker
31 Øyvind Bakkejord Bydel Sagene
32 Thomas Frydendal Bydel St. Hanshaugen
33 Kjetil Hermansen Bydel Grünerløkka
34 Julia Helene Henriksen Bydel Nordre Aker
35 Egil Wulfsberg Hauge Bydel St. Hanshaugen
36 Sander Haavard Helvig Hellesjø Bydel Sagene
37 Philip Kjøge Wilhelmsen Bydel Grünerløkka
38 Erik Schmelck Bydel Frogner
39 Bård Alexander Meringen Bydel Østensjø
40 Andreas Tamburplass Bydel Grünerløkka
41 Nicklas Skoglund Bydel Frogner
42 Håkon Halland Pedersen Bydel Grünerløkka
43 Einar Smidesang Bydel Frogner
44 Asbjørn Ness Bydel Nordre Aker
45 Christian Hagen Bydel Sagene
46 Asbjørn Jonsson Bydel Grünerløkka
47 Øyvind Rogne-Jensrud Bydel Bjerke
48 Gottfried Michael Gundersen Bydel St. Hanshaugen
49 Alexander Gyhlesten Bydel Østensjø
50 Nicolay Stang Bydel St. Hanshaugen
51 Bjørnar Lianes Bydel St. Hanshaugen
52 Rajeh Mohammed Bydel Alna
53 Magnus Fjoran Torbjørnsen Bydel Østensjø
54 Frank Halvor Hegland Bydel Grünerløkka
55 Eirik Mjør-Grimsrud Bydel Gamle Oslo
56 Per Ulf Christer Kjellèn Bydel Gamle Oslo
57 Kenneth Martinsen Bydel S. Nordstrand
58 Daniel Andresen Bydel Ullern
59 Øystein Hasnes Bydel Nordstrand
60 Nils Martin Aslaksen Bydel Gamle Oslo
61 Martin Sundby Bydel Nordre Aker
62 Markus Vedal Bydel Nordre Aker
63 Vegard Hovland Ottervig Bydel Bjerke
64 David Jørgensen Oftedal Bydel Nordre Aker
65 Petter Ivar Amundsen Bydel St. Hanshaugen