DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Feministisk Initiativ
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Cathrine Linn Kristiansen Bydel Sagene
2 Line Schou Bydel Gamle Oslo
3 Maria Archontoulis Bydel Grünerløkka
4 Elisabeth Kristiansen Bydel Nordre Aker
5 Magnus Holtfodt Bydel Gamle Oslo
6 Katrine Bull Evensen Bydel Sagene
7 Lina Marcela Alvarez Reyes Bydel Grünerløkka
8 Josefin Zachariassen Bydel St. Hanshaugen
9 Ulla Lise Johansen Bydel St. Hanshaugen
10 Nina Barbosa Blad Bydel Grünerløkka
11 Ibrahim Sheikh M. Ahmed Bydel Østensjø
12 Susann Halvari Johansen Bydel St. Hanshaugen
13 Frøydis Dahlø Bydel Grünerløkka
14 Johanne Vierhaug Lühr Bydel Gamle Oslo
15 Lone Alice Johansen Bydel Østensjø
16 Carina Elisabeth Carlsen Bydel Gamle Oslo
17 Silje-Mari Pedersen Fluge Bydel Gamle Oslo
18 Lina Allesson Bydel St. Hanshaugen
19 Tord Nygreen Bydel St. Hanshaugen
20 Shamsa Maqbul Bydel Østensjø
21 Jonas Bertelsen Enge Bydel Gamle Oslo
22 Marie Laland Ekeli Bydel Nordre Aker
23 Marthe Fredheim Fjelldal Bydel Grünerløkka
24 Sigrun Larsen Bydel Gamle Oslo
25 Irina Polyakova Bydel Frogner
26 Ileana Alvarez Reyes Bydel Frogner
27 Line Tveter Bydel Sagene
28 Basra Mursal Bulhan Bydel Grünerløkka
29 Jenny Augusta Enge Bydel Gamle Oslo