DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Partiet De Kristne
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Liv Hegna Bydel Ullern
2 Geir Olav Tungland Bydel St. Hanshaugen
3 Natacha Uwitonze Gatete Bydel S. Nordstrand
4 Francis K. Acquah Bydel Vestre Aker
5 Khader Osman Faraj Faraj Bydel Østensjø
6 Tor Håland Bydel Vestre Aker
7 Jonas Søder Bydel Stovner
8 Erling Kylstad Bydel Vestre Aker
9 Harald Elias Skibelid Bydel Nordre Aker
10 Vigdis Wilhelmsen Bydel S. Nordstrand
11 Tore Wilhelmsen Bydel S. Nordstrand
12 May Østhassel Bydel Nordstrand
13 Joseph Conteh Bydel Grünerløkka
14 Thore Lie Bydel Vestre Aker
15 Marianne Jamt Søder Bydel Bjerke
16 Terje Lorentzen Bydel Østensjø
17 Inger Lorentzen Bydel Østensjø
18 Miloslav Hellenes Bydel S. Nordstrand
19 John Møyholm Bydel Grünerløkka
20 Velaug Lie Bydel Vestre Aker
21 Einar Kr. Holtet Bydel Stovner
22 Anton Arild Raanæs Bydel Grorud
23 Jan Frederik A. Solem Bydel S. Nordstrand
24 Aud Helene Paulsen Bydel Østensjø
25 Kåre Bolstad Bydel St. Hanshaugen