DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Rødt
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Eivor Evenrud Bydel Nordstrand
2 Maren Rismyhr Bydel Grorud
3 Siavash Mobasheri Bydel Nordstrand
4 Sofia Rana Bydel Stovner
5 Mikkel Øgrim Haugen Bydel Gamle Oslo
6 Rameen Najam Sheikh Bydel S. Nordstrand
7 Terje Fjellum Bydel Østensjø
8 Ylva Holm Torsteinson Bydel Grünerløkka
9 Stig Berntsen Bydel Gamle Oslo
10 Kjell Bjarne Dahl Bydel Gamle Oslo
11 Marit Halse Bydel Bjerke
12 Andreas Lindrupsen Bydel Bjerke
13 Baghi Taleb Ol Elm Bydel Alna
14 Lene Liebe Delsett Bydel Sagene
15 Anita Lie Bydel Grorud
16 August Ågrimsønn Næss Tekrø Bydel Grünerløkka
17 Victoria Rweikiza Bydel Grorud
18 Mar Cornelia Falk Gjelstad Bydel Østensjø
19 Kjell Horn Bydel Frogner
20 Mariette Lobo Bydel Bjerke
21 Bjørn Stabursvik Winquist Bydel Grünerløkka
22 Tomine Sandal Bydel Gamle Oslo
23 Erling Hobøl Bydel Østensjø
24 Rosmin Mathew Bydel Nordstrand
25 Thomas Grønn Bydel Grünerløkka
26 Roar Ellingvåg Bydel Østensjø
27 Hanne Lorimer Aamodt Bydel Gamle Oslo
28 Selma Flo-Munch Bydel St. Hanshaugen
29 Amin Senatorzade Bydel Nordre Aker
30 Pernille Hansen Bydel Grünerløkka
31 Per-Karsten Nordhaug Bydel Gamle Oslo
32 Kine Larsen Bydel Grorud
33 Abdi-Nur Ahmed Mahamed Bydel Grünerløkka
34 Jorunn Folkvord Bydel Gamle Oslo
35 Mona Nesje Bydel Grünerløkka
36 Pål Amdal Magnusson Bydel Gamle Oslo
37 Tale Ellingvåg Bydel Gamle Oslo
38 Boye Ullmann Bydel St. Hanshaugen
39 Jenny Keller Bydel S. Nordstrand
40 Ida Sæbø Larsen Bydel Frogner
41 Olaf Svorstøl Bydel Gamle Oslo
42 Miriam Mardan Bydel Grünerløkka
43 Hallvard Berge Bydel Gamle Oslo
44 Admira Topic Bydel Nordstrand
45 Henning Strøm Bydel Sagene
46 Marie Sørhaug Bydel Grorud
47 Bjørn Olav Bjørnsen Bydel Sagene
48 Mayurathan Thiruchelvam Bydel Gamle Oslo
49 Elin Østvik Bydel Gamle Oslo
50 Jorge Soria Rocabado Bydel S. Nordstrand
51 Gerd Inger Polden Bydel Alna
52 Øystein Moe Bydel Nordre Aker
53 Fahila Nawaz Bydel Stovner
54 Vilde Aubell Bydel Grünerløkka
55 Terje Skaufjord Bydel Grünerløkka
56 Aud Karin Bjørn Bydel Sagene
57 Erica Zahl Bydel Grünerløkka
58 Finn Erlend Engeseth Bydel S. Nordstrand
59 Heidi Kristin Claussen Bydel Grorud
60 Ingrid Finkelsen Bydel Østensjø
61 Zahra Eggeh Hassan Bydel Sagene
62 Espen Klouman Høiner Bydel Gamle Oslo
63 Ellen Paalgard Bydel S. Nordstrand
64 Cecilie Schjatvet Bydel St. Hanshaugen
65 Aslak Heika Hætta Bjørn Bydel Gamle Oslo