DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Venstre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Hallstein Bjercke Bydel Østensjø
2 Marit Kristine Vea Bydel St. Hanshaugen
3 Julianne Ferskaug Bydel Frogner
4 Haakon Riekeles Bydel St. Hanshaugen
5 Guri Melby Bydel Grünerløkka
6 Anna Dåsnes Bydel Sagene
7 Christian Grønlie Herzog Bydel Alna
8 Tina Shagufta Munir Kornmo Bydel Frogner
9 Espen Ophaug Bydel Gamle Oslo
10 Margrethe Geelmuyden Bydel Ullern
11 Hans Kristian Voldstad Bydel Vestre Aker
12 Gøril Bjerkhol Havro Bydel Gamle Oslo
13 Audun Gotaas Bonde Bydel Nordstrand
14 Ingeborg Briseid Kraft Bydel Nordre Aker
15 Jarl W. Alnæs Bydel Grünerløkka
16 Julia Anh Thu Ølmheim Bydel Stovner
17 Siv-Lise Bendixen Stærk Bydel Bjerke
18 Kyrre Alvær Bydel S. Nordstrand
19 Linn Beate Kaald Thoresen Bydel Grorud
20 Simon Alexander Seland Bydel St. Hanshaugen
21 Øystein Aurlien Bydel Ullern
22 Borgar Aamaas Bydel Nordre Aker
23 John Bjørnøy Bydel S. Nordstrand
24 Frida Blomgren Bydel Østensjø
25 Einar Dåsnes Bydel St. Hanshaugen
26 Kjetil Ottar Eritzland Bydel Sagene
27 Dyveke Fjeld Elset Bydel Sagene
28 Klara Johanne Arnekleiv Bydel St. Hanshaugen
29 Ragnhild Tryti Forsberg Bydel Gamle Oslo
30 Karl Arthur Giverholt Bydel Bjerke
31 Kamile Gursel Bydel Gamle Oslo
32 Håvard Haagenrud Bydel Grünerløkka
33 Liv Irene Haug Bydel Nordre Aker
34 Gudrun Jære Hoel Bydel St. Hanshaugen
35 Anne Hollerud Bydel Vestre Aker
36 Jan-Petter Holtedahl Bydel St. Hanshaugen
37 Sonja Myhre Holten Bydel St. Hanshaugen
38 Ida Bergitte A. Hundvebakke Bydel Østensjø
39 Sofie Alexandra Engli Høgestøl Bydel Grünerløkka
40 Britt Inglingstad Bydel Østensjø
41 Nawaz Khan Bydel Alna
42 Maria Caroline Klose Bydel Gamle Oslo
43 Berit Kvæven Bydel Ullern
44 Tor Kåpvik Bydel Nordre Aker
45 Kjersti Larsen Bydel Ullern
46 Yngve Lien Bydel Østensjø
47 Ingvill Elvestad Meltvedt Bydel Vestre Aker
48 Kathrine Nitter Bydel Nordre Aker
49 Morten Grinna Normann Bydel Bjerke
50 Torgeir Ose Bydel Vestre Aker
51 Olav Persson Ranes Bydel Nordstrand
52 Anne Sender Bydel Grünerløkka
53 Ole-Andreas Sjømoen Bydel Grorud
54 Helene Zakariassen Skulstad Bydel Gamle Oslo
55 Linn Skyum Bydel Sagene
56 Anders Tangen Bydel Gamle Oslo
57 Eirik Torheim Bydel Grorud
58 Catrine Fladsrud Vold Bydel Nordstrand
59 Vegard Vik Bydel Vestre Aker
60 Tore Wilken Nitter Walaker Bydel Frogner
61 Hans Weinberger Bydel Nordre Aker
62 Anita Wold Bydel Grünerløkka
63 Sarah Zahid Bydel S. Nordstrand
64 Sebastian Øyrehagen Bydel Bjerke
65 Odd Einar Dørum Bydel Ullern