DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Pensjonistpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Einar Olaf Lonstad Bydel Alna
2 Jorunn Marie Grønnevik Bydel Alna
3 Johan Ludvig Nistad Bydel Nordstrand
4 Nenad Doder Bydel St. Hanshaugen
5 Erling Melenius Bydel Sagene
6 Wenche Runi Solheim Bydel Ullern
7 Jan Øystein Jahnsen Bydel Alna
8 Nils Peter Waage Bydel St. Hanshaugen
9 Jan Fredrik Sundene Bydel Alna
10 Torill Anita Gran Larsen Bydel Alna
11 Terje Mikalsen Bydel St. Hanshaugen
12 Ellen-Elisabeth Akre-Aas Bydel Nordre Aker
13 Kjell Larsen Bydel Stovner
14 Kjell Stensson Bydel Alna
15 Trygve Karlengen Bydel Alna
16 Synnøve Johansen Bydel Alna
17 Arnfinn Olav Solli Bydel Alna
18 Miriam Nygren Bydel Ullern