DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Miljøpartiet De Grønne
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Lan Marie Nguyen Berg Bydel Gamle Oslo
2 Hanna Elise Marcussen Bydel Gamle Oslo
3 Einar Wilhelmsen Bydel Østensjø
4 Sirin Hellvin Stav Bydel Sagene
5 Rauand Ismail Anwar Bydel Frogner
6 Sabina Syed Bydel Grorud
7 Eivind Trædal Bydel Gamle Oslo
8 Lillian Bredal Eriksen Bydel S. Nordstrand
9 Viktor Rakov Gjengaar Bydel Gamle Oslo
10 Arne Olav Haabeth Bydel Frogner
11 Sigrid Zurbuchen Heiberg Bydel St. Hanshaugen
12 Rasmus Reinvang Bydel Grünerløkka
13 Einy Langmoen Bydel Nordstrand
14 Shoaib Mohammad Sultan Bydel Nordstrand
15 Almaz Asfaha Bydel Sagene
16 Knut Frederik Horn Bydel Vestre Aker
17 Vibeke Nenseth Bydel Vestre Aker
18 Adam Tumidajewicz Bydel Frogner
19 Miriam Einangshaug Bydel Gamle Oslo
20 Finn Dyrkorn Bydel Stovner
21 Christine Evjen Bydel Nordre Aker
22 Martin Hill Oppegaard Bydel Ullern
23 Anette Nistad Bydel Grünerløkka
24 Tom Kristian Berger Bydel Gamle Oslo
25 Ragni Olsson Bydel St. Hanshaugen
26 Daniel Rees Bydel St. Hanshaugen
27 Marion Godager Tveter Bydel Østensjø
28 Pål Thygesen Bydel Gamle Oslo
29 Julie Mørch Bydel Grünerløkka
30 Sverre Colbjørnsen Olsen Bydel Alna
31 Christine Bjåen Sørensen Bydel Bjerke
32 Lars Thomte Bydel S. Nordstrand
33 Herman Søndenaa Bydel Gamle Oslo
34 Kristine Schøyen Berdal Bydel Østensjø
35 Hans A. Borgen Bydel Nordstrand
36 Janne Schønheyder Bydel Ullern
37 Leif Ingholm Bydel Gamle Oslo
38 Raisa Markov Bydel Grünerløkka
39 Eva R. Karal Bydel Vestre Aker
40 Beka Abiyos Bydel St. Hanshaugen
41 Kari-Anne Isaksen Bydel Gamle Oslo
42 Andrew P. Kroglund Bydel Ullern
43 Aase Marie Olafsen Bydel Nordre Aker
44 Andreas Børde Bydel Gamle Oslo
45 Julie Ness Bydel Østensjø
46 Anders Skyrud Danielsen Bydel Gamle Oslo
47 Gro Stenvik Bydel Grünerløkka
48 Geir Storli Jensen Bydel Grünerløkka
49 Isa Maline Alstadius Isene Bydel St. Hanshaugen
50 Tommas Tingbjør Bydel Bjerke
51 Ida Aalen Bydel Grünerløkka
52 Asbjørn Aas Bydel Gamle Oslo
53 Ingvild Kessel Bydel Frogner
54 Erik Pedersen Bydel Grünerløkka
55 Marie Loe Halvorsen Bydel Gamle Oslo
56 Christen Andreas Wroldsen Bydel Grünerløkka
57 Kristin Antonsen Brenna Bydel Østensjø
58 Trond Wingård Bydel Østensjø
59 Siri Mittet Bydel Sagene
60 Michelle Flagstad Bydel Alna
61 Trine Jakobsen Rydland Bydel Gamle Oslo
62 Anna Serafima Kvam Bydel Frogner
63 Lage Nøst Bydel St. Hanshaugen
64 Hulda Holtvedt Bydel Frogner
65 Harald Nissen Bydel Gamle Oslo