DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Sosialistisk Venstreparti
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Marianne Borgen Bydel Østensjø
2 Sunniva Holmås Eidsvoll Bydel Grünerløkka
3 Omar Samy Gamal Bydel Grünerløkka
4 Arvid Ellingsen Bydel Østensjø
5 Sarah Lilleberg Safavifard Bydel Gamle Oslo
6 Ola Wolff Elvevold Bydel Bjerke
7 Trine Dønhaug Bydel S. Nordstrand
8 Tarjei Helland Bydel Nordre Aker
9 Siv Karin Kjøllmoen Bydel Bjerke
10 Cato Brunvand Ellingsen Bydel Nordstrand
11 Ingrid Hødnebø Bydel Grünerløkka
12 Assad Nasir Bydel Alna
13 Gülay Kutal Bydel St. Hanshaugen
14 Jan Breivoll Bydel Gamle Oslo
15 Celia Vilde Tétu Lima Bydel Gamle Oslo
16 Benjamin Endré Larsen Bydel St. Hanshaugen
17 Attia Mirza Mehmood Bydel Alna
18 Carl Morten Amundsen Bydel Grünerløkka
19 Karin Harnæs Hoel Bydel Frogner
20 Kjetil Bugge Kristoffersen Bydel St. Hanshaugen
21 Nadya Tahir Bydel Bjerke
22 Kenneth Arctander Johansen Bydel Alna
23 Karianne Hansen Heien Bydel Grünerløkka
24 Hashem Jafari Bydel Sagene
25 Inga Marte Thorkildsen Bydel Sagene
26 Sulaksana Sivapatham Bydel Alna
27 Sidar Algünerhan Bydel Stovner
28 Beate Bruun Bydel Ullern
29 Abdi Said Diriye Bydel S. Nordstrand
30 Berit Rekve Bydel S. Nordstrand
31 Olav Lægreid Bydel Vestre Aker
32 Ingrid Wergeland Bydel Grünerløkka
33 Mons Lie Bydel Nordre Aker
34 Raifeh Albahleh Bydel Østensjø
35 Knut Kjeldstadli Bydel Frogner
36 Ane Stø Bydel Sagene
37 Alejandro Decap Decap Bydel Grorud
38 Mari Lund Arnem Bydel Sagene
39 Luca Dalen Espseth Bydel Gamle Oslo
40 Hanne Eldby Bydel Østensjø
41 Jan Rune Yanni Vikan Bydel Gamle Oslo
42 Kristin Borg Bydel Ullern
43 Arvinn Gadgil Bydel Gamle Oslo
44 Maria Lundberg Bydel Ullern
45 Yngvar Andersen Bydel Nordre Aker
46 Kristian Myhre Bydel Grünerløkka
47 Helle Linné Eriksen Bydel Grorud
48 Aslak Syse Bydel Frogner
49 Astri Elgethun Bydel Østensjø
50 Cihan Karakoc Bydel Alna
51 Maylén Mago Pedersen Bydel Gamle Oslo
52 Einar Braathen Bydel Frogner
53 Karen Oldervik Golmen Bydel Stovner
54 Per Østvold Bydel Grünerløkka
55 Luka Dyrnes Bydel Gamle Oslo
56 Steinar Heldal Bydel Gamle Oslo
57 Hilde Borgen Bydel Bjerke
58 Magnus Stensaker Bydel Gamle Oslo
59 Lill Pleym Bydel Nordre Aker
60 Magnus Bjørløw Bydel Vestre Aker
61 Mari Eriksen Nordeng Bydel Gamle Oslo
62 Arnodd Håpnes Bydel Nordre Aker
63 Lisbet Rugtvedt Bydel Grünerløkka
64 Theo Koritzinsky Bydel Nordstrand