Lag tabell med data om enheter fra Forvaltningsdatabasen

Filter - enheter

Velg tilknytningsformer

Velg type (ytre enheter)

Velg administrativt nivå (departementsenheter)

Variabler

Løpende oppdaterte variabler (variablene blir regnet ut for oppgitt dato; dag, måned, år)

Årspesifikke variabler (variablene gjelder for oppgitt år, men ikke nødvendigvis oppgitt dag, måned)

Ansatte - SST data (årsspesifikk)

Variabler

Filter

Dato

Oppgi dato og klikk lag tabell

Dag: Måned: År: