KRD utflyttinger

Stiftelsestilsynet

"KRD-ID": 8
NSD IDNUM: 26611
Virksomhet: Stiftelsestilsynet
Antall stillinger ved etablering: 10
Kompetansenivå: Høyt
År: 2005
Kommune: 1432 Førde
Selvstendig/Underordnet: Selvstendig
Etablering: Nyetablering
Type: Reg./Innkr.
Kommentar:

Det nye Stiftelsestilsynet blir en egen avdeling hos Lotteritilsynet i Førde. Tilsynet heter fra 1.1.2005 Lotteri- og stiftelsestilsynet. Den nye stiftelsesloven trer også i kraft 1. januar 2005. Dette ble bestemt i statsråd 19.11.2004. Den nye stiftelsesloven skal være mer brukervennlig og lettere tilgjengelig. Den har en del strengere regler som skal hindre misbruk av stiftelsesformen, og skal også ta vare på stiftelsers særpreg som organisasjonsform. Loven innebærer at det skal opprettes et nytt Stiftelsestilsyn, som skal overta fylkesmennenes tilsynsansvar etter den nåværende loven. Regjeringen har besluttet at det nye Stiftelsestilsynet skal inngå i det nåværende Lotteritilsynet i Førde, men som en separat avdeling.

Antall ansatte per år
ÅrAntall ansatte
200510
2006
2007
2008
2009