KRD utflyttinger

Post- og teletilsynet

"KRD-ID": 5
NSD IDNUM: 8805
Virksomhet: Post- og teletilsynet
Antall stillinger ved etablering: 180
Kompetansenivå: Høyt
År: 2006
Kommune: 926 Lillesand
Selvstendig/Underordnet: Selvstendig
Etablering: Flyttet
Type: Forvaltning
Kommentar:

Stortinget vedtok 6. juni 2003 å flytte PT fra Oslo til Lillesand. Etter planen vil PT være på plass i Sørlandsbyen i løpet av første kvartal 2007. Våren 2005 etablerte PT et midlertidig kontor i Lillesand. Historikk i flyttesaken: 05.12.2002: Regjeringen varsler flytting av åtte tilsyn. PT flyttes til ”Agderbyen”. 3.01.2003: Statsråd Torild Skogsholm kunngjør at PT skal etableres i Lillesand. 24.01.2003: Regjeringen vedtar flytting. 06.06.2003: Stortinget stadfester vedtaket. 13.11.2003: Avtale mellom AAD og organisasjonene. 14.03.2005: Etablering av lokalkontor i Lillesand. 30.08.2005: PT offentliggjør valg av kontorbygg og tomt i Lillesand. 23.11.2005: PT og Lillesand Næringsbygg AS signerer kontrakten om leie av kontorbygg på Nygårds jorde. 17.04.2007: PT overtar lokalene 17. april 2007. 14.05.2007: Flyttingen av PT fra Oslo til nytt kontorbygg i Lillesand skjer 11.-14. mai 2007.

Antall ansatte per år
ÅrAntall ansatte
2004174
2005175
2006167
2007165
2008150
2009150