KRD utflyttinger

Teleskolen

"KRD-ID": 37
NSD IDNUM:
Virksomhet: Teleskolen
Antall stillinger ved etablering: 15
Kompetansenivå: Høyt
År: 1981
Kommune: 904 Grimstad
Selvstendig/Underordnet: Underordnet
Etablering: Flyttet
Type: Kunnskap
Kommentar:

Antall ansatte per år
ÅrAntall ansatte
198115
1982
1983