KRD utflyttinger

Skipsregistrene

"KRD-ID": 24
NSD IDNUM: 28800
Virksomhet: Skipsregistrene
Antall stillinger ved etablering: 10
Kompetansenivå: Middels
År: 1992
Kommune: 1201 Bergen
Selvstendig/Underordnet: Selvstendig
Etablering: Nyetablering
Type: Reg./Innkr.
Kommentar:

Antall ansatte per år
ÅrAntall ansatte
199210
199310
199412
199511
199610
1997
199810
199910
200010
200110
200210
200311
200413
200512
200612
200716
200817
200918