KRD utflyttinger

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

"KRD-ID": 2
NSD IDNUM: 13659
Virksomhet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Antall stillinger ved etablering: 110
Kompetansenivå: Høyt
År: 2006
Kommune: 704 Tønsberg
Selvstendig/Underordnet: Selvstendig
Etablering: Flyttet (sammenslått)
Type: Forvaltning
Kommentar:

NB: 110 stillinger flyttet i forbindelse med sammenslåingen av Direktoratet for sivilt beredskap og Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Antall ansatte per år
ÅrAntall ansatte
2009234