KRD utflyttinger

Kystverket hovedkontoret

"KRD-ID": 11
NSD IDNUM: 6802
Virksomhet: Kystverket hovedkontoret
Antall stillinger ved etablering: 40
Kompetansenivå: Høyt
År: 2002
Kommune: 1504
Selvstendig/Underordnet: Selvstendig
Etablering: Flyttet
Type: Forvaltning
Kommentar:

Flyttes fra Oslo til Ålesund fra 1.1.2002.

Antall ansatte per år
ÅrAntall ansatte
200087
200187
200250
200387
200478
200587
200688
200795
2008
2009105