KRD utflyttinger

Enheter
"KRD-ID" NSD IDNUM Virksomhet Antall stillinger ved etablering Kompetansenivå År Kommune Selvstendig/Underordnet Etablering Type
1 34604 Medietilsynet 24 Høyt 2006 Fredrikstad Selvstendig Flyttet (sammenslått) Forvaltning
2 13659 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 110 Høyt 2006 Tønsberg Selvstendig Flyttet (sammenslått) Forvaltning
3 7806 Direktoratet for arbeidstilsynet 150 Høyt 2006 Trondheim Selvstendig Flyttet (sammenslått) Forvaltning
4 1168 Konkurransetilsynet 117 Høyt 2006 Bergen Selvstendig Flyttet Forvaltning
5 8805 Post- og teletilsynet 180 Høyt 2006 Lillesand Selvstendig Flyttet Forvaltning
6 8813 Luftfartstilsynet 145 Høyt 2006 Bodø Selvstendig Flyttet Forvaltning
7 2012 Sjøfartsdirektoratet 220 Høyt 2006 Haugesund Selvstendig Flyttet Forvaltning
8 26611 Stiftelsestilsynet 10 Høyt 2005 Førde Selvstendig Nyetablering Reg./Innkr.
9 13667 Kontoret for voldsoffererstatning 15 Middels 2003 Vardø Selvstendig Nyetablering Forvaltning
10 Lønnsgarantiseksjonen i Arbeidstilsynet 20 Middels 2003 Vardø Underordnet Flyttet Forvaltning
11 6802 Kystverket hovedkontoret 40 Høyt 2002 Selvstendig Flyttet Forvaltning
12 13658 Domstoladministrasjonen 38 Høyt 2002 Trondheim Selvstendig Flyttet Forvaltning
13 40600 Opplysninstjenesten i staten 5 Middels 2002 Leikanger Underordnet Flyttet (sammenslått) Service
14 31600 ENOVA SF 30 Høyt 2001 Trondheim Selvstendig Nyetablering Kunnskap
15 9807 Produkt- og elektrisitetstilsynet 50 Høyt 2001 Tønsberg Selvstendig Flyttet (sammenslått) Forvaltning
16 26611 Lotteritilsynet 40 Høyt 2001 Førde Selvstendig Nyetablering Forvaltning
17 Arbeidstilsynets svartjeneste 10 Middels 2000 Bodø Underordnet Flyttet Service
18 Servicesentral til Aetat 30 Middels 1999 Steinkjer Underordnet Flyttet Service
19 2809 Justervesenet 90 Høyt 1997 Skedsmo Selvstendig Flyttet Forvaltning
20 2610 Norsk Polarinstitutt 100 Høyt 1994 Tromsø Selvstendig Flyttet Kunnskap
21 56150 Barentssekretariatet 10 Høyt 1993 Sør-Varanger Selvstendig Nyetablering Kunnskap
22 19801 Statskog SF 30 Høyt 1993 Namsos Underordnet Flyttet Forvaltning
23 21742 Norges Brannskole 11 Middels 1993 Tjeldsund Selvstendig Flyttet (sammenslått) Kunnskap
24 28800 Skipsregistrene 10 Middels 1992 Bergen Selvstendig Nyetablering Reg./Innkr.
25 Trygdeetatens innkrevingssentral 80 Middels 1992 Sør-Varanger Selvstendig Nyetablering Reg./Innkr.
26 NRKs lisenskontor 70 Middels 1992 Rana Underordnet Flyttet Reg./Innkr.
27 6622 Eksportutvalget for fisk (EFF) 45 Høyt 1991 Tromsø Selvstendig Nyetablering Kunnskap
28 13513 Statens innkrevingssentral 80 Middels 1990 Rana Selvstendig Nyetablering Reg./Innkr.
29 22615 Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana (NBR) 50 Høyt 1989 Rana Underordnet Nyetablering Forvaltning
30 13515 Politiets materielltjeneste (PMT) 24 Middels 1989 Gran Underordnet Flyttet Forvaltning
31 Enhet i SDS (senere "Ergo Group") 14 Høyt 1988 Rana Underordnet Nyetablering Forvaltning
32 26300 Statens Medieforvaltning 15 Høyt 1988 Selvstendig Nyetablering Forvaltning
33 19804 Direktoratet for naturforvaltning 21 Høyt 1985 Trondheim Selvstendig Flyttet (sammenslåing) Forvaltning
34 19683 Jordskifteverkets kartarkiv 10 Middels 1985 Ås Underordnet Flyttet Reg./Innkr.
35 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (ny avd.) 25 Høyt 1985 Underordnet Flyttet (sammenslåing) Forvaltning
36 13514 Brønnøysundregistrene 30 Middels 1982 Brønnøy Selvstendig Nyetablering Reg.&Innkr.
37 Teleskolen 15 Høyt 1981 Grimstad Underordnet Flyttet Kunnskap
38 5801 Norges geografiske oppmåling 200 Høyt 1980 Ringerike Selvstendig Flyttet Forvaltning
39 7624 Norsk Tipping 200 Middels 1975 Selvstendig Flyttet Forvaltning
40 21769 Norsk voksenpedagogisk institutt 10 Høyt 1975 Trondheim Selvstendig Flyttet Kunnskap
41 21746 Statens trafikklærerskole 13 Middels 1972 Stjørdal Selvstendig Flyttet Kunnskap
42 2813 Oljedirektoratet 40 Høyt 1972 Selvstendig Nyetablering Forvaltning
43 7807 Statens sprengstoffinspeksjon 13 Høyt 1965 Selvstendig Flyttet Forvaltning
44 19804 Direktoratet for jakt viltstell og ferskvannsfiske 40 Høyt 1965 Trondheim Selvstendig Nyetablering Forvaltning
45 2633 Norges geologiske undersøkelse 33 Høyt 1961 Trondheim Selvstendig Flyttet Forvaltning
46 Statistisk sentralbyrå (punchekontor) 110 Middels 1960 Kongsvinger Underordnet Flyttet Forvaltning
47 5802 Norges sjøkartverk 20 Høyt 1958 Underordnet Flyttet Forvaltning
48 Tinglysing av borettslagsandeler Høyt 2006 Ullensvang Underordnet Flyttet Forvaltning