Antall enheter per COFOG

Antall enheter kategorisert på COFOG.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Antall eheter per COFOG per 01.01.2022
COFOG Antall enheter
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting 61
02 Forsvar 20
03 Offentlig orden og trygghet 36
04 Næringsøkonomiske formål 132
05 Miljøvern 14
06 Bolig og nærmiljø 4
07 Helse 25
08 Fritid, kultur og religion 84
09 Utdanning 33
10 Sosial beskyttelse 55